Žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb. - podklady k poskytnutí dotací obci Sebečice

03. května 2018 09:04, aktualizováno 08:04,

Dne 11. dubna 2018 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost
o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Žadatel požádal o poskytnutí kopií těchto dokumentů k dotacím poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje:

„Dostupných dokumentů na veřejnou zakázku, resp. k vyúčtování na poskytnutou dotaci „Oprava požární zbrojnice v Biskoupkách“ z roku 2015 a poskytnutí položkového rozpočtu, který měl být přílohou k žádosti o dotaci „Revitalizace návsi Biskoupky“

Dne 18. dubna 2018 byla k uvedené žádosti poskytnuta částečná informace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 InfZ, s odkazem na portál eDotace Plzeňského kraje na internetové adrese:

http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/zadosti

Dne 26. dubna 2018 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů) a informace, kopie dokumentů v listinné podobě k dotaci „Oprava požární zbrojnice v Biskoupkách“ a „Revitalizace návsi Biskoupky“, byly poskytnuty.