2018

Informace o aktuální lůžkové kapacitě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a o výši státního příspěvku pro tato zařízení v roce 2017

Dne 12. 2. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace o aktuální lůžkové kapacitě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Plzeňském kraji a o výši státního příspěvku pro zřizovatele v roce 2017 poskytovanou v roce 2017. Informace byla dne 23. 2. 2018 poskytnuta.

Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v roce 2017

Dne 12. 2. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k počtu vydaných rozhodnutí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v roce 2017. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů) a dne 23. 2. 2018 byla informace poskytnuta.

Počet stížností na pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje

Dne 25. 1. 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu stížností na pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje od roku 2010 do roku 2016 a počtu petic podaných od roku 2010 do roku 2016. Informace byla dne 5. 2. 2018 poskytnuta s doprovodnou informací.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - Počet osob a počet vydaných jídel v rámci projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji

Dne 23. ledna 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 6. 2. 2018

Dotazy k zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR)

Dne 26. 01. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se sestávala z pěti otázek a informace byly poskytnuty dne 30. 01. 2018.