2016

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - SZC Letiny

Dne 27. 4. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Byly požadovány informace o Sociálním a zdravotním centru Letiny s. r. o. Informace byly poskytnuty v zákonném termínu, a to dne 12. 5. 2016.

Žádost o informace týkající se uzavřených smluv se společností Deepview

Dne 25. 4. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se uzavřených smluv se společností Deepview. Informace byly poskytnuty dne 5. 5. 2016.

Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Manětín

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o kopii Protokolu o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Manětín ze dne 30. března 2016 čj. VVŹÚ/2108/16.

Žádost o poskytnutí finanční dotace na opravu havarijního stavu místního vodovodu - Nekmíř

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 20. dubna 2016 žádost o informaci, jak bylo rozhodnuto o žádosti o poskytnutí finanční dotace na opravu havarijního stavu místního vodovodu, která byla na KÚPK podána dne 17. července 2006 starostou obce Nekmíř. Žádáno bylo o poskytnutí kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace, o dohodu o poskytnutí dotace, případně o další písemné doklady týkající se uvedené dotace.

Počet ústních vystoupení jednotlivých členů Zastupitelstva Plzeňského kraje od počátku volebního období 2012 - 2016

Byla žádána informace o počtu ústních vystoupení jednotlivých členů Zastupitelstva Plzeňského kraje od počátku volebního období 2012 - 2016. Informace byla poskytnuta.