2016

Zveřejnění informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace o žádosti či podnětu směřující k osobě žadatele

Dne 5. 2. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Žádost byla upřesněna dne 12. 2. 2016. Dne 26. 2. 2016 byly informace poskytnuty, a to v termínu daném zákonem č. 106/1999 Sb.

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - investiční plány Plzeňského kraje

Dne 22. 2. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Vzhledem k informacím, které byly požadovány, krajský úřad odkázal žadatele v termínu 7 dnů v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na zveřejněnou informaci. Na zveřejněné informace bylo odkázáno dne 23. 2. 2016, a to v termínu daném zákonem č. 106/1999 Sb.

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace o vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu

Dne 10. 2. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Na žádost byly informace poskytnuty dne 23. 2. 2016, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Byly požadovány informace o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Žádost o informace týkající se výdejen zdravotnických prostředků

Dne 10. 2. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byl požadován seznam všech poskytovatelů zdravotních služeb s oprávněním k poskytování lékárenské péče, které byly k 1. 2. 2016 registrovány KÚPK jako výdejny zdravotnických prostředků.

Smlouvy s OSA a INTERGRAM

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 7. února 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Bylo žádáno o poskytnutí údaje, zda byly uzavřeny smlouvy mezi OSA či INTERGRAM a Plzeňským krajem či jím zřízenými příspěvkovými organizacemi v letech 2014 a 2015 a v případě, že ano, je žádáno o anonymizované texty těchto smluv.