2016

Žádost o informace týkající se aktuálně vyhlášených veřejných sbírek

Dne 23. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se aktuálně vyhlášených veřejných sbírek v oblasti kulturního dědictví a veřejných sbírek v oblasti kulturního dědictví, které byly v roce 2015 ukončeny. Informace byly poskytnuty dne 5. 4. 2016.

Žádost o informace týkající se seznamu lékáren na území Plzeňského kraje

Dne 21. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byl požadován seznam všech poskytovatelů zdravotních služeb s oprávněním k poskytování lékárenské péče, které byly k 1. 3. 2016 registrovány na území Plzeňského kraje jako lékárny. Informace byly žádány ve formátu název poskytovatele zdravotních služeb a identifikační číslo. Informace byly poskytnuty dne 30. 3. 2016.

Žádost o informace týkající se výše kumulovaného dluhu krajských nemocnic v Plzeňském kraji

Dne 18. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se výše kumulovaného dluhu krajské nemocnice (popř. krajských nemocnic) v Plzeňském kraji. Informace byly poskytnuty dne 30. 3. 2016.

Dotazy k § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Byly položeny dotazy k § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Žádost o informace týkající se počtu vedených řízení ohledně spáchání správního deliktu (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínách jejich poskytování)

Dne 17. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se počtu v minulosti či současnosti vedených řízení ve smyslu § 118 odst. 4 písm. a) v návaznosti na § 115 odst. 1 písm. h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a v této souvislosti informaci o výši udělené pokuty. Informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.