2016

Žádost o informace týkající se výběrových řízení v oblasti zdravotnictví

Dne 9. 8. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se vztahovala k výběrovým řízením v oblasti zdravotnictví. Informace byly poskytnuty dne 23. 8. 2016.

Žádost o informace týkající se uzavřených obchodních vztahů

Dne 10. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace vztahující se k uzavřeným obchodním vztahům v letech 2010 až 2016. Informace byly poskytnuty dne 23. 8. 2016.

Ochodní vztahy Plzeňského kraje s žadatelem vybranými subjekty

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dotazy se týkaly pěti žadatelem vybraných subjektů.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dne 28. 7. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 8. 2016.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - prokazatelná ztráta ČD, a. s.

Dne 24. 5. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě, a to dne 8. 6. 2016. Na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy byly poskytnuty další informace dne 4. 8. 2016.