2016

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 31. 5. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 6. 2016, v termínu daném zákonem.

Žádost o informace týkající se neoprávněných archeologických výzkumů

Dne 6. 6. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se neoprávněných archeologických výzkumů pomocí detektorů kovů. Informace byly poskytnuty dne 16. 6. 2016.

Žádost o informace týkající se přezkoumání hospodaření obcí okresu Tachov

Dne 2. 6. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se provedených kontrol přezkoumání hospodaření obcí okresu Tachov za rok 2015 a 2016. Informace byly poskytnuty dne 15. 6. 2016.

Žádost o informace týkající se provedených kontrol u obcí v Plzeňském kraji

Dne 23. 5. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se provedených kontrol u obcí v Plzeňském kraji v období od 1. 9. 2014 do 30. 4. 2016. Žádost obsahovala dvě otázky. K otázce č. 1 KÚPK poskytl seznam, který je přiložen. Informace byly poskytnuty dne 6. 6. 2016.

Přestupková řízení vedená Komisí k projednávání přestupků města Všeruby

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 28. 4. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k přestupkovým řízením vedeným Komisí k projednávání přestupků města Všeruby. Informace byly poskytnuty dne 13. 5. 2016. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují množství osobních údajů, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.