2016

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - problematika golfových hřišť

Dne 10. 6. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 27. 6. 2016, v termínu daném zákonem.

Žádost o informace týkající se poskytnutých finančních prostředků krajským nemocnicím

Dne 20. 6. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se poskytnutých finančních prostředků krajským nemocnicím v letech 2012 - 2015. Informace byly poskytnuty dne 29. 6. 2016.

Pracovní náplň zaměstnankyň Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 13. 6. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k pracovní náplni zaměstnankyň Plzeňského kraje, zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují osobní údaje, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.

Žádost o informace týkající se poskytnutých finančních plnění Městu Nepomuk

Dne 17. 6. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se poskytnutých finančních plnění Městu Nepomuk. Informace byly poskytnuty dne 24. 6. 2016.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn

Dne 7. 6. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 16. 6.2016, v termínu daném zákonem.