2016

Seznam obcí v Plzeňském kraji, ve kterých je podomní prodej zakázán

Žadatel žádal o přiložený seznam a kopie všech nařízení. Žádané mu bylo poskytnuto, avšak zveřejňován je pouze seznam, kopie nařízení jsou příliš rozsáhlé, nelze je zveřejnit.

Poskytovatelé zdravotní péče zřizovaní Plzeňským krajem

Byly žádány informace o hospodaření poskytovatelů zdravotní péče zřizovaných Plzeňským krajem. Některé informace byly přímo poskytnuty, některé informace byly již zveřejněny a bylo odkázáno na webové stránky, kde lze informace nalézt. Přímo poskytnuté informace jsou přiloženy.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se elektronické služby KÚPK

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 13. 4. 2016 doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta v termínu daném zákonem, a to dne 25. 4. 2016.

Vymezení povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 15. 2. 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), vztahující ke k vymezení povinného subjektu dle toho zákona. Informace byla poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR. Vzhledem k tomu, že poskytnuté informací obsahují množství osobních údajů, nebude Krajský úřad Plzeňského kraje tyto poskytnuté informace zveřejňovat.

Udělení pokut v roce 2015 dle zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům

Dne 31. 3. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla vyřízena dne 15. 4. 2016.