2016

Informace o řízení o správním deliktu

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 10. srpna 2016 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádány byly informace týkající se konkrétního řízení o správním deliktu.

Finanční prostředky na pomoc obětem trestných činů

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace týkající se finančních prostředků na pomoc obětem trestných činů.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - náklady na mediální a podobné služby

Dne 11. 8. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty v zákonem stanovené lhůtě.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - obchodní společnosti

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 15. 8. 2016 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Byly požadovány informace o obchodních společnostech s majetkovou účastí kraje, vč. majetkového podílu. Informace byly poskytnuty dne 30. 8. 2016.

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost o dokument Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy, který byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Nýřany.