2016

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - rozhodnutí dle § 23 odst. 4 památkového zákona

Dne 27. 1. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požadoval poskytnout kopie rozhodnutí o poskytnutí odměn za archeologický nález a o přiznání náhrady nutných nákladů. Informace byly poskytnuty dne 8. 2. 2016.

Žádost o poskytnutí informací týkající se STK

Dne 27. 1. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen "žádost") dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se vztahovala k řízení o povolení STK.

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - metodické pokyny, výklady

Dne 13. 1. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace se týkaly metodických pokynů a výkladů. Informace byla poskytnuta dne 22. 1. 2016.

Řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o chraně přírody a krajiny

Řízení o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v roce 2015.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - účastník soudního sporu - zastupitelstvo

Dne 19. 1. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Informace se týkaly odpovědnosti členů krajského zastupitelstva a účastenství v soudním sporu. Informace byly poskytnuty dne 22. 1. 2016, tedy v termínu daném zákonem č. 106/1999 Sb.