Protokol o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Manětín

05. května 2016 09:23, aktualizováno 08:23, JUDr. Ivana Houšková

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o kopii Protokolu o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Manětín ze dne 30. března 2016 čj. VVŹÚ/2108/16. Dokument byl poskytnut v anonymizované podobě. Dokument byl poskytnut v listinné podobě, a proto není přiložen.