Žádost o poskytnutí finanční dotace na opravu havarijního stavu místního vodovodu - Nekmíř

03. května 2016 12:13, aktualizováno 11:13, JUDr. Ivana Houšková

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 20. dubna 2016 žádost o informaci, jak bylo rozhodnuto o žádosti o poskytnutí finanční dotace na opravu havarijního stavu místního vodovodu, která byla na KÚPK podána dne 17. července 2006 starostou obce Nekmíř. Žádáno bylo o poskytnutí kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace, o dohodu o poskytnutí dotace, případně o další písemné doklady týkající se uvedené dotace.

KÚPK shledal, že výše popsaná žádost byla dne 17. července 2006 vyhotovena, avšak KÚPK doručena až následující den. Na základě žádosti o informace byla poskytnuta veškerá dostupná dokumentace k dotaci, kromě vybraných údajů z výpisů z bankovního účtu Obce Nekmíř. Vůči těmto údajům bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Poskytnutá dokumentace není přiložena pro její mimořádnou rozsáhlost.