2016

Žádost o poskytnutí informací týkajících se změny územního plánu č. 2 obce Vejprnice

Dne 12. 7. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru kontroly, dozoru a stížností, doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 27. 7. 2016.

Žádost o informace týkající se vydaných osvědčení

Dne 24. 7. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se osvědčení, která byla vydána na základě možnosti uvedené čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy. Informace byly poskytnuty dne 29. 7. 2016.

Žádost o informace týkající se dotačních programů

Dne 30. 6. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 7. 7. 2016.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - anonymizovaná rozhodnutí o porušení zákona o silniční dopravě

Krajskému úřadu Plzeňského kraje bylo dne 27. 6. 2016 doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Bylo požadováno zaslání cca 5 anonymizovaných rozhodnutí správního orgánu ve věcech porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě ve spojení s čl. 14 odst. 4 písm. a) nařízení 3821/85 (správní delikt podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona o silniční dopravě). Z hlediska poskytnutých informací se mělo jednat o získání přehledu o výši ukládaných sankcí za porušení shora uvedených předpisů. Informace byly poskytnuty dne 11. 7. 2016 v termínu daném zákonem.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Most ev. č. 182 - 004 Čelákovy

Dne 7. 6. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 22. 6. 2016 v termínu daném zákonem.