2016

Žádost o dotaci na budování nového vodovodu v Obci Nekmíř

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o kopii žádosti o dotaci na budování nového vodovodu v Obci Nekmíř, kterou podala Obec Nekmíř v roce 2015.

Žádost o informace týkající se počítačových programů využívaných KÚPK

Dne 9. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se počítačových programů využívaných KÚPK. Žádost obsahovala celkem 4 otázky. Informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.

Žádost o informace týkající se podnětů a stížností na podomní prodej

Dne 2. 3. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace ve věci podnětů a stížností na podomní prodej. Informace byly poskytnuty dne 14. 3. 2016.

Cena darů prezidentu republiky

Dne 25. února 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáno bylo o poskytnutí informace o ceně věcí: tradičního chodského kabátu, klobouku a čakanu předaných hejtmanem Plzeňského kraje dne 8. února 2016 jako dar prezidentu České republiky při návštěvě Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty.

Žádost o informace týkající se výběrových řízení na poskytovatele zdravotních služeb

Dne 22. 2. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se výběrových řízení na poskytovatele zdravotních služeb. Informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.