Žádost o informace týkající se uzavřených smluv se společností Deepview

09. května 2016 07:52, aktualizováno 06:52, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Dne 25. 4. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace týkající se uzavřených smluv se společností Deepview a žádost obsahovala celkem 4 otázky:

1) Jaké současné i již skončené smlouvy evidujete se společností Deepview?

2) Jaké práce pro Vás tato společnost odvádí nebo odváděla a kdy?

3) Jakou celkovou odměnu za to společnost inkasovala?

4) Jaké zakázky a za kolik pro Vás společnost Deepview odvedla? Čeho se týkaly?

Byly poskytnuty následující informace:

K otázce č. 1

Se společností Deepview s. r. o. KÚPK eviduje 1 ukončenou Smlouvu o dílo.

K otázce č. 2

Předmětem této smlouvy bylo zpracování technického řešení formou technické dokumentace jako podklad pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku technologie pro projekt "Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS". Smlouva o dílo byla se společností Deepview s. r. o. uzavřena dne 15. 4. 2013 na základě řádně proběhlého a ukončeného výběrového řízení na služby zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení. Doba zpracování dokumentace byla smluvně stanovena od termínu podpisu Smlouvy o dílo do 13. 5. 2013. Předání zpracované dokumentace proběhlo ve stanoveném termínu.

K otázce č. 3

Cena za zpracování dokumentace v této jediné Smlouvě o dílo činila 649.000,- Kč bez DPH, tj. 785.290,-Kč včetně DPH, a tato cena vzešla z výše uvedeného výběrového řízení.

K otázce č. 4

Viz odpovědi v bodech č. 1 - 3.

Informace byly poskytnuty dne 5. 5. 2016