Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie informace o průběhu řízení pod č. j. RR/2724/15

11. prosince 2015 15:03, aktualizováno 14:03, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 1. 12. 2015 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatelé požadovali konkrétně kopii informace o průběhu řízení od KÚPK, odboru regionálního rozvoje pod č. j. RR/2724/15.  

Krajský úřad Plzeňského kraje informace poskytl, resp. kopii informace o průběhu řízení, a to dne 11. 12. 2015.