Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

15. prosince 2015 15:47, aktualizováno 14:47,

Dne 7. 12. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). V žádosti byla požadována informace, zda jsou v Plzeňském kraji místa s nedostatečným pokrytím oborů ortopedie, traumatologie - ambulantní péče, pneumologie a ftizeologie - ambulantní péče, popř. zda hrozí omezení nebo přerušení poskytování uvedené péče.

Krajský úřad Plzeňského kraje uvedené informace žadateli sdělil, a to následující:

Zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí je v Plzeňském kraji zajišťována 39 zdravotnickými zařízeními, z toho v Plzni počtem 21, v okrese Klatovy počtem 5, v okrese Plzeň – sever počtem 0, v okrese Rokycany počtem 3, v okrese Domažlice počtem 3, v okrese Plzeň – jih počtem 4, v okrese Tachov počtem 3.
Zdravotní péče v oboru pneumologie a ftizeologie je v Plzeňském kraji zajišťována 17 zdravotnickými zařízeními, z toho v Plzni počtem 7, v okrese Klatovy počtem 3, v okrese Plzeň – sever počtem 1, v okrese Rokycany počtem 3, v okrese Domažlice počtem 0, v okrese Plzeň – jih počtem 2 a v okrese Tachov počtem 1.

Za poskytování zdravotních služeb, vč. jejich místní a časové dostupnosti je dle zákona č. 48/19997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, odpovědna zdravotní pojišťovna.

Informace byly poskytnuty dne 15. 12. 2015, tedy v termínu daném zákonem č. 106/1999 Sb.