Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

30. prosince 2015 09:02, aktualizováno 08:01,

Dne 11. 12. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), týkající se kopií vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje. Požadovaná vyjádření byla poskytnuta v anonymizované podobě, kdy došlo k anonymizaci osobních údajů a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Informace byly poskytnuty dne 23. 12. 2015, tedy v termínu daném zákonem č. 106/1999 Sb.