Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16. prosince 2015 16:43, aktualizováno 15:43,

Dne 8. 12. 201 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace v bodě č. 1 se týkala používání právního informačního systému CODEXIS, zda KÚPK tento systém používá. KÚPK nevyužívá právní informační systém CODEXIS. Vzhledem k tomu, že tento informační právní systém není KÚPK používán, stává se otázka č. 2 bezpředmětnou. Otázka č. 2 se týkala informací o používání doplňku, jeho přesný název, počet poskytnutých licencí, částce vynaložená na pořízení systému, od kdy je uzavřena smlouva.

Informace byla poskytnuta dne 16. 12. 2015 do datové schránky žadatele.