Informace poskytnuté dle InfZ - Odměny hejtmanky kraje a náměstka pro oblast školství a sportu

07. prosince 2020 08:47, Mgr. Jana Fikarová

Dne 18. listopadu 2020 obdržel KÚPK žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se:

- odměn a náhrad náměstka Plzeňského kraje, Mgr. Rudolfa Salvetra, a dále jeho odměn ve funkci starosty města Klatovy,

- odměn a náhrad hejtmanky Plzeňského kraje PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph D. a dále jejích odměn a náhrad ve funkci poslankyně,

- výše sponzorského daru ODS tamnímu podnikateli.

Dne 3. prosince 2020 byla žadateli informace poskytnuta jen v části, jež se týká působnosti Plzeňského kraje, a to v rozsahu:, týkající se platu a náhrad Mgr. Salvetra za funkci náměstka Plzeňského kraje a platu a náhrad doc. PaedDr. Iloně Mauritzové, Ph.D. za funkci hejtmanky. 

Hejtmanka Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph. D. pobírá v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ve výši 53. 270 Kč.
Neuvolněný náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu Mgr. Rudolf Salvetr pobírá odměnu na základě schváleného usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č.11/20 ze dne 12. 11. 2020 ve výši 71. 914 Kč. Náhrady nepobírá paní hejtmanka ani pan náměstek.