Informace poskytnuté dle InfZ - dotace poskytnuté Plzeňským kraje za rok 2019 zařízením sociálních služeb - domovům důchodců a domovům se speciálním režimem

05. listopadu 2020 09:24, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 23. 10. 2020 byla Plzeňskému kraji - Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ“). Požadováno bylo poskytnutí „celkové částky plateb/dotací z krajského financování za rok 2019 pro zařízení domova důchodců a domovů se speciálním režimem“. Výčet těchto zařízení je uveden v přiložené tabulce.

K předmětu žádosti týkající se poskytnutých dotací zařízením sociálních služeb KÚPK sdělil (§ 6 odst. 1 InfZ), že požadované informace jsou zveřejněny na webové stránky Plzeňského kraje - www.plzensky-kraj.cz, a to konkrétně:

• poskytnuté dotace (s výjimkou dotací poskytnutých v rámci dotačního řízení dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) jsou zveřejněny v přehledné a jednoduché formě na https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost;
• dotace poskytované v rámci dotačního řízení dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejněny v rámci oblasti působnosti Sociální věci, v sekci Financování sociálních služeb, a to na těchto odkazech https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/rozdeleni-financnich-prostredku-v-ramci-dotacniho-titulu-podpora-socialnich-sluzeb-dle-ss-1-2 a https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/rozdeleni-financnich-prostredku-v-ramci-dotacniho-titulu-podpora-socialnich-sluzeb-dle-ss-1-3.

Informace o poskytnutých dotacích jsou zároveň zveřejněny v rámci příloh usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, které jednotlivé dotace schvalovalo - http://usneseni.kr-plzensky.cz/Vzhled/UsneseniZastupitelstvo.aspx.

Současně žadateli v příloze KÚPK zasílal přehled dalších poskytnutých plateb, do nichž spadá neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací Plzeňského kraje uvedených v žádosti.

Soubory ke stažení