Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - rozhodnutí o přestupcích podle zákona o státní památkové péči

19. března 2019 11:23, aktualizováno 10:23,

Dne 1.  3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla v tomto znění, citujeme:

"Na základě zákona č. 106/1999 Sb. tímto podatel žádá krajský úřad o poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut v roce 2018 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztah k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2017 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb."

KÚPK poskytl požadovaná rozhodnutí v anonymizované podobě dne 15. 3. 2018. Rozhodnutí jsou připojena v příloze níže.  

 

Soubory ke stažení