Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o platech a odměnách vedoucích odborů a odměnách náměstků hejtmana

22. března 2019 14:40, aktualizováno 13:40,

Dne 5. 3. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 19. 3. 2019.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace: přehled platů a odměn (zvlášť) na úrovni náměstků hejtmanů a ředitelů (vedoucích) odborů za rok 2018 včetně počtu měsíců, které dotyční ve funkci strávili. Data byla požadována v anonymizované podobě. K jejich zpracování byla žadatelem navržena tabulka. 

K žádosti KÚPK sdělil a poskytl:

Zpracovanou tabulku obsahující hrubý plat bez odměn za rok 2018 vedoucích odborů, odměny vedoucích odborů, počet měsíců ve funkci, dále pak úhrn měsíčních odměn náměstků hejtmana za rok 2018, počet měsíců ve funkci, když další odměny tito nepobírali.

Soubory ke stažení