Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k projednávání přestupků před Komisí pro projednávání přestupků města Všeruby a Města Touškov

19. března 2019 13:29, aktualizováno 12:29,

Dne 27. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel uvedl dotazy vztahující se k projednávání přestupků před Komisí pro projednávání přestupků města Všeruby a Města Touškov.
 

KÚPK poskytl požadované informace dne 14. 3. 2019.
Vzhledem k tomu, že poskytnuté informace obsahují osobní údaje, KÚPK zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.