Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o vyjádřeních ředitele KÚPK ke zprávám o šetření KVOP

14. března 2019 14:37, aktualizováno 13:35,

Dne 8. 1. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly po výzvě poskytnuty dne 14. 3. 2019.

Žádost směřovala k poskytnutí následujících informací: vyjádření ředitele KÚPK ke zprávám o šetření Kanceláře veřejného ochránce práv pod sp. zn. 806/2018/VOP/JMA pod č.j. KÚPK PK-KŘE/622/18, dále vyjádření ředitele KÚPK ke zprávě o šetření Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen „KVOP“) 6216/2016/VOP/MPO, sp.zn. 4146/2017/VOP/MPO, sp.zn. 6215/2017/VOP/MPO, sp.zn. 7758/2017/VOP/JMA a vyjádření ředitele KÚPK ke všem dalším zprávám o šetření KVOP týkající se sporů v usedlosti Golihäuselhof, Červená č.p. 43.

Žadateli bylo poskytnuto: Vyjádření ředitele KÚPK č.j. PK-KŘE/596/18 ze dne 14. 6. 2018 a Vyjádření ředitele KÚPK č.j. PK-KŘE/622/18 ze dne 16. 7. 2018.

Tato vyjádření KÚPK nezveřejňuje s ohledem na ochranu osobních údajů žadatele a fyzických osob.