Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace na sociální služby

19. července 2019 10:57, aktualizováno 09:57, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 7. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na základě které bylo požadováno (citujeme):

Sdělení objemu finančních prostředků formou dotací (mimo prostředků určených na příspěvek na péči) na sociální služby za léta 2007 – 2018?

  1. v celkové částce?
  2. v částkách za každý jednotlivý kalendářní rok?
  3. sdělení jaký byl celkový objem peněz přidělený formou dotací určených přímo k poskytnutí sociálních služeb v celkové částce i částkách v jednotlivých letech?
  4. sdělení jaký byl celkový objem peněz přidělených formou dotací a určených na administrativu a další výdaje v souvislosti s poskytováním sociálních služeb v celkové částce i částkách v jednotlivých letech?

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK sdělil:

ad a), b) Objem finančních prostředků formou dotací na sociální služby za léta 2007 – 2018 v Kč:

Celkem

2 460 106 657

2007

2 900 000

2008

8 350 000

2009

5 800 000

2010

12 405 000

2011

14 645 000

2012

13 703 000

2013

11 770 000

2014

12 770 220

2015

420 981 005

2016

523 666 320

2017

622 905 176

2018

810 210 936

ad c), d) Dotace se nečlení na objem peněž přidělený formou dotací určených přímo k poskytnutí sociálních služeb a na objem peněz přidělených formou dotací určených na administrativu a další výdaje v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.