Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o zákonodárné iniciativě Plzeňského kraje

06. srpna 2019 09:29, aktualizováno 08:29,

Dne 26. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost směřovala k poskytnutí následujících informací:

1. Využívá zastupitelstvo Plzeňského kraje pravomoc dle § 35 odst. 2) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákonodárné iniciativy Poslanecké sněmovně České republiky?

2. Kolikrát byla tato iniciativa v minulosti využita?

3. Které oblasti se navrhovaná změna týkala a s jakým úspěchem?

4. Bude zastupitelstvo v blízké budoucnosti (např. do konce mandátu) využívat této pravomoci?

5. Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?

 

K žádosti KÚPK sdělil následující:

  1. Ano, Zastupitelstvo Plzeňského kraje využívá pravomoci zákonodárné iniciativy vyhrazené mu § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zastupitelstvo Plzeňského kraje této svojí pravomoci využilo v minulosti dvakrát, v roce 2008 a 2011.
  3. a) Tato zákonodárná iniciativa představovala v prvním případě návrh na vydání zákona, kterým se vyhlašuje Národní park Šumava a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Avšak po volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje byl návrh zákona vzat zpět ještě před jeho projednáním v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.                                                              b) Ve druhém případě zákonodárná iniciativa představovala návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Ovšem projednávání návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky bylo ukončeno s koncem volebního období.
  4. Do konce mandátu současného Zastupitelstva Plzeňského kraje se užití pravomoci zákonodárné iniciativy nepředpokládá.
  5. Agendou související s pravomocí zákonodárné iniciativy není pověřený žádný zaměstnanec Plzeňského kraje zařazený do Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ad hoc tuto agendu zpracovával blíže neurčitelný počet odborníků jak v oblasti práva, tak v oblasti ochrany životního prostředí, v rámci plnění svých pracovních úkolů.