Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - uzavřené smlouvy

13. srpna 2019 15:55, aktualizováno 14:55,

Dne 24. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal následující informace (citujeme):

  1. „Seznam smluv, které Váš územní samosprávný celek (kraj/statutární město) v období od 1. 1. 2015 do 23. 7. 2019 uzavřel se společností Atelier T - plan, s.r.o., IČ: 26483734, včetně všech dodatků. V tomto seznamu prosím o uvedení názvu smlouvy (dodatku), data jejího uzavření a jejího předmětu.
  2. Čas plnění, resp. termíny plnění sjednané ve smlouvách uvedených pod bodem 1). Pokud je čas plnění určen lhůtou, prosím také o poskytnutí informace, kdy začala běžet.
  3. Data předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1).
  4. V případě, že bude z nějakého důvodu odmítnuto poskytnutí informací požadovaných v bodech 2) a 3), prosím o zaslání kopií protokolů o předání a převzetí plnění nebo částí plnění dle smluv uvedených pod bodem 1).“

Žadateli byl poskytnut odkaz na veřejně přístupné internetové stránky Registru smluv (https://smlouvy.gov.cz), kde lze vyhledat jedinou uzavřenou smlouvu včetně jejího obsahu po otevření záložky „PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ“ a následném zadání identifikačních údajů smluvních stran (např. názvů nebo identifikačních čísel) do vyhledávacího formuláře vyhledat. Přímý odkaz na smlouvu je tento: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8958731.