Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - splnění oznamovací povinnosti podle zákona o státní památkové péči

26. srpna 2019 14:49, aktualizováno 13:49,

Dne 31. 7. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti je požadováno sdělení informací ke správnímu řízení, udělení pokuty a jejímu zaplacení v souvislosti s oznamovací povinností ve vztahu k vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha č. j. ARUP-11896/2017, které měl žadatel dne 1. 11. 2017 obdržet (dále jen „žádost“). Zmíněné vyjádření nebylo k žádosti přiloženo. To bylo na podkladě výzvy k upřesnění ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ doplněno dne 6. 8. 2019.

KÚPK dne 20. 8. 2019 poskytl elektronicky níže uvedenou informaci.

Soubory ke stažení