Poskytnuté informace podle z. č. 106/1999 Sb. - podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy

26. srpna 2019 14:29, aktualizováno 13:29,

Dne 12. července 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V textu žádosti je požadováno sdělení informací k podpoře sportovních aktivit tzv. znevýhodněných dětí. Konkrétně je požadováno poskytnutí informací, cit.:

1) informace o tom, jakým způsobem byly ze strany Plzeňského kraje podporovány znevýhodněné děti v oblasti sportu a tělovýchovy v uplynulých třech letech, jak je tato podpora realizována nyní a jak bude realizována v následujících letech;

2) příslušných dokumentů, které budou dokládat výše uvedenou realizaci podpory.“

Na podkladě výzvy k upřesnění žádosti ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) InfZ byla dne 8. 8. 2019 žádost upřesněna v tom smyslu, že pod označením „znevýhodněné děti“ jsou zahrnuty „sociálně znevýhodněné děti“ a „zdravotně znevýhodněné děti“.

K žádosti byly vyžádány podklady od příslušných odborů KÚPK a k jednotlivým bodům žádosti byly dne 21. 8. 2019 elektronicky sděleny v příloze uvedené informace. Přílohy poskytnuté informace nejsou vzhledem k velikosti zveřejněny.

Soubory ke stažení