Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí odboru životního prostředí

29. srpna 2019 10:52, aktualizováno 09:52,

Dne 13. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí rozhodnutí KÚPK, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/8007/15 ze dne 16. 12. 2015.

Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 28. 8. 2019.

Vzhledem k tomu, že poskytnuté rozhodnutí obsahuje osobní údaje týkající se účastníků řízení, je zde zveřejněno tato doprovodná informace bez obsahu vlastní poskytnuté informace.