Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - adresář obcí v PK

16. srpna 2019 11:37, aktualizováno 10:37, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 13. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byl požadován „adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti“, v otevřeném počítačovém formátu (např. csv nebo excel).

K žádosti KÚPK poskytl soubor ve formátu xlsx., jenž obsahuje požadovanou informaci, tj. adresář obecních úřadů v Plzeňském kraji (viz příloha).

Soubory ke stažení