Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - etický kodex zaměstnanců

30. října 2019 10:38, aktualizováno 09:38,

Dne 14. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se etiky ve veřejné správě a etického kodexu zaměstnanců Plzeňského kraje. Žadatel požadoval sdělení následujících informací:

 • Má Váš krajský úřad vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pokud ano, prosím o jeho zaslání v elektronické podobě, společně s těmito požadovanými informacemi).
 • Kdo byl pověřen vytvořením Etického kodexu Vašeho krajského úřadu?
 • Kdy byl Etický kodex přijat a je tento kodex průběžně aktualizován? (Pokud ano, prosím o přesná data jednotlivých aktualizací Etického kodexu).
 • Byl Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy ze dne 9. května 2012 inspirací pro vytvoření Vašeho Etického kodexu? Pokud ne, kde jste brali inspiraci?
 • Jsou požadavky Etického kodexu pro úředníky a zaměstnance Vašeho krajského úřadu pracovně-právně závazné se všemi důsledky?
 • Jaké další nástroje používá Váš krajský úřad pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob?
 • Jakým způsobem jsou úředníci a zaměstnanci Vašeho krajského úřadu s Etickým kodexem seznamováni? A jak často probíhají školení či jiné formy vzdělávání v oblasti etického jednání?
 • Jakými formami podporuje Váš krajský úřad další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců?
 • Má Váš krajský úřad vytvořen systém sankcí za prokázané neetické jednání?
 • Setkali jste se již s porušením stanov Etického kodexu ze strany úředníků a zaměstnanců Vašeho krajského úřadu? Pokud ano, jakým způsobem jste takové porušení řešili a jaké byly vyvozeny důsledky?
 • Má Váš krajský úřad zavedené mechanismy pro ochranu oznamovatelů korupčního jednání? Pokud ano, jaké?
 • Obdržel Váš krajský úřad nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci transparentnosti postupů ve veřejné správě?

Požadované informace byly dne 29. 10. 2019 poskytnuty - viz příloha níže.

Soubory ke stažení