Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o billboardech a jejich odstraňování z ochranného pásma silnic

10. září 2019 13:08, aktualizováno 12:08,

Dne 2. 9. 2019 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru
a stížností Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následující informace, citujeme:

„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Krajský úřad (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o odstraňování billboardů z takzvaných ochranných pásem 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy od konce 1. září 2017 do současnosti:

1. Kolik celkem billboardů povinný k 1. září 2017 evidoval? Uveďte podrobnosti s detailu, v jaké jimi disponujete.

2. Kolik celkem billboardů bylo k 1. září 2019 odstraněno?

3. Kolik billboardů po 1. září 2017 odstranili na svoje náklady jejich provozovatelé?

4. Kolik billboardů po 1. září 2017 odstranil povinný nebo jemu podřízené organizace či úřady na svoje náklady?

5. Kolik činily náklady povinného nebo jemu podřízených organizací či úřadů na odstranění billboardů po 1. září 2017?

6. Kolik činily regrese vymožené od provozovatelů billboardů na umoření nákladů povinného nebo jemu podřízených organizací či úřadů na odstranění billboardů po 1. září 2017?

7. Kolik činily sankce vyměřené provozovatelům billboardů za porušení zákona neodstranění billboardů po 1. září 2017?

8. Kolik činily sankce vymožené od provozovatelům billboardů za porušení zákona neodstranění billboardů po 1. září 2017?

K žádosti KÚPK sdělil následující:

  1. KÚPK k 1.9.2017 nedisponoval celkovou evidencí billboardů v ochranném pásmu silnic 1. třídy. Řešit reklamní zařízení v ochranném pásmu dálnic nepřísluší krajskému úřadu, ale Ministerstvu dopravy.
  2. KÚPK vyzval v daném období (do 1.9. 2019) k odstranění reklamního zařízení celkem v 55 případech.
  3. Na základě zaslaných „Výzev k odstranění“ byla všechna reklamní zařízení odstraněna vlastníkem reklamního zařízení v zákonem stanovené lhůtě.
  4. Žádný billboard neodstraňoval povinný subjekt ani jemu podřízené organizace či úřady.
  5. Náklady KÚPK nebo jemu podřízených organizací či úřadů na odstranění billboardů činily po 1. 9. 2019 do 1. 9. 2019 částku 0,- Kč.
  6. S ohledem na výše uvedené nevymáhal KÚPK žádné regresní náhrady.

Bod 7. a 8. KÚPK v souladu s § 14 odst. odst. 5 písm. c) InfZ odložil, neboť se požadované informace nevztahují k působnosti KÚPK.  

KÚPK tedy není příslušným úřadem k projednání přestupků dle ustanovení § 42a a 42b zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.