Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o dokumentu č.j.: PK-RR/3337/19 ze dne 19. 9. 2019

22. října 2019 12:42, aktualizováno 11:42,

Dne 1. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následující informace, citujeme:

"žádám o zaslání dokumentu č.j.: PK-RR/3337/19 ze dne 19. 9. 2019 a o sdělení informace kdy a jakou formou byl tento dokument Krajským úřadem odeslán příjemci a kdy byl dokument příjemcem přijat."

 

 

 

K žádosti KÚPK sdělil následující:

  1. Jako přílohu zveřejňuje KÚPK dokument Výzva ke zjednání nápravy ve věci nezákonného vymezení zastavěného území v územním plánu Horská Kvilda na pozemcích parc. č. 34/1 a 34/2 v k. ú. Horská Kvilda č.j. PK-RR/3337/19 ze dne 19. 9. 2019.
  2. Tento dokument byl adresátovi (obci Horská Kvilda) zaslán prostřednictvím datové schránky dne 20. 9. 2019 v 7:30, dokument byl doručen do datové schránky příjemce až dne 30. 9. 2019 v 7:30, kdy uplynula 10denní lhůta pro doručení fikcí, proto není KÚPK datum faktického přijetí dokumentu ze strany adresáta znám. 

 

 

Soubory ke stažení