2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - návrh usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3808/19 ze dne 26. 8. 2019

Dne 24. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 21. 10. 2019, resp. dne 30. 12. 2019.

Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - seznam zastávek veřejné autobusové dopravy

Dne 27. 12. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí seznamu zastávek veřejné autobusové dopravy s jejich názvy a zeměpisnými souřadnicemi. Informace byla dne 10. 1. 2020 poskytnuta.

Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - zahájená řízení od data vzniku spolku

Dne 19. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k zahájeným řízením týkajícím se ohrožení ochrany přírody od data 26. 8. 2019. Informace byla dne 3. 1. 2020 poskytnuta ...

Poskytnutá informace podle z. č. 106/1999 Sb. - počty přestupkových řízení

Dne 18. 12. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se počtu přestupků podle z. č. 372/2011 Sb. v roce 2018. Informace byla dne 30. 12. 2019 poskytnuta ...

Informace poskytnutá dle z.č. 106/1999 Sb. - předpisy, rozpočet a spolupráce KÚPK s dalšímu subjekty

Dne 26. 11. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k předpisům, rozpočtu a spolupráci krajského úřadu s dalšímu subjekty. Dne 2. 12. 2019 byl poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci a dne 11. 12. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a informace byla částečně poskytnuta.