Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - seznam zastávek veřejné autobusové dopravy

obrazek
14. ledna 2020 11:51, Ing. Bc. Tomáš Krásný LL.M.

Dne 27. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací, cit.:

Žádám o poskytnutí seznamu zastávek veřejné autobusové dopravy v kraji s jejich názvy a zeměpisnými souřadnicemi v digitální podobě v libovolném strojově zpracovatelném formátu (GeoJSON, shapefile, XML, CSV, ...). Tento seznam zjevně exiistuje, protože se z něj generuje mapa Autobusové a železniční zastávky, zóny IDP na Geoportálu Plzeňského kraje“.

Informace byla dne 10. 1. 2020 poskytnuta, viz níže, včetně přílohy.


Soubory ke stažení