Poskytnutá informace podle z. č. 106/1999 Sb. - počty přestupkových řízení

obrazek
07. ledna 2020 08:23, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 18. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, cit.:

1) Počet všech přestupkových řízení pro přestupky dle zákona č. 372/2011 Sb. (§ 114 až § 118), která v roce 2018 projednával povinný subjekt a obviněným z přestupku byl poskytovatel zdravotních služeb.
2) Počet přestupkových řízení nadefinovaných výše v odst. 1), u nichž povinný subjekt
v roce 2018 řízení zahájil (tj. číslo přestupkových řízení dle odst. 1) snížené o počet přestupkových řízení zahájených před rokem 2018).
3) Počet přestupkových řízení nadefinovaných výše v odst. 1), u nichž povinný subjekt
v roce 2018 rozhodl, že poskytovatel zdravotních služeb přestupek spáchal. (Bez ohledu na případná následná odvolání atp.)”.

Informace byla dne 30. 12. 2019 poskytnuta - viz příloha níže:


Soubory ke stažení