Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - zahájená řízení od data vzniku spolku

obrazek
07. ledna 2020 08:57, Ing. Bc. Tomáš Krásný LL.M.

Dne 19. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací, cit.:

Vzhledem k tomu, že účelem spolku XXXXXXXXX je ochrana přírody a krajiny v ČR, žádáme tímto podle zák. č. 106/1999 Sb. o informování o všech řízeních zahájených k datu vzniku našeho spolku, tj. 26. 8. 2019, i nově zahajovaných, která se týkají jakéhokoliv ohrožení ochrany přírody.”

Informace byla poskytnuta dne 3. 1. 2020 - viz příloha níže:


Soubory ke stažení