Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam č. j., sp. zn. a spisový řád KÚPK

29. října 2018 12:17, aktualizováno 11:17, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 10. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 25. 10. 2018 - viz přílohy.

Soubory ke stažení