Poskytnutí korespondence KÚPK OKDS adresované obci Chudenín

30. srpna 2017 15:20, aktualizováno 14:20, Mgr. Jana Fikarová

Dne 17. srpna 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o veškerou korespondenci KÚPK adresovanou obci Chudenín, jež se týkala žadatele, a to za období říjen 2016 - srpen 2017.

Žádost o informace byla vyřízena dne 29. srpna 2017 tím, že veškerá požadovaná korespondence byla vyhledána a v kopii žadateli poskytnuta.