Přestupky dle zákona o státní památkové péči

22. prosince 2017 10:20, aktualizováno 09:20, JUDr. Ivana Houšková

Žádáno bylo o:

  1. Všechna rozhodnutí/usnesení KÚPK vydaná od 1. ledna 2015 do 11. prosince 2017 o přestupcích podle § 39 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“) jak o udělení pokuty, tak o zastavení řízení. Žádáno bylo o anonymizovanou podobu dokumentů. V případě opakujících se účastníků bylo žádáno o náležité označení těchto rozhodnutí nebo usnesení.
  2. Informaci o počtu odložených věcí o přestupcích podle § 39 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. v tomtéž období.

Dále uvádíme odpovědi na otázky:

  1. Nebylo vydáno rozhodnutí nebo usnesení.
  2. K odložení věci nedošlo.