Přestupky dle zákona o státní památkové péči

12. prosince 2017 14:09, aktualizováno 13:09, JUDr. Ivana Houšková

Žádáno bylo o:

  1. Všechna rozhodnutí/usnesení KÚPK vydaná od 1. ledna 2015 do 27. listopadu 2017 o přestupcích podle § 39 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“) jak o udělení pokuty, tak o zastavení řízení. Žádáte o anonymizovanou podobu dokumentů. V případě opakujících se účastníků žádáte o náležité označení těchto rozhodnutí nebo usnesení.
  2. Informaci o počtu odložených věcí o přestupcích podle § 39 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb.

 

Dále uvádíme odpovědi na otázky:

  1. V daném období byla vydána 4 rozhodnutí o přestupcích podle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. Jedná se o rozhodnutí o udělení pokuty, tak o zastavení řízení. Anonymizace byla provedena. Účastníci se neopakovali. Rozhodnutí o přestupcích podle § 39 odst. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. nebyla KÚPK vydána. Usnesení dle § 39 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. nebyla vydána.
  2. K odložení věcí nedošlo nejsou pro svoji objemnost zveřejněny.

Anonymizovaná rozhodnutí nejsou pro svoji objemnost zveřejňována.