Dotazy k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události

22. ledna 2018 08:04, aktualizováno 09:17,

Žádost sestávala ze sedmi otázek a požadavku na zaslání kopií souvisejících písemností a vztahuje se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů). Žádané informace a kopie písemností v listinné podobě byly po anonymizaci osobních údajů poskytnuty.