2017

Otázky k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a škodní události

Žádost sestávala z 6 otázek a vztahuje se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a škodní události. Žádané informace byly poskytnuty.

Dotazy k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události

Žádost sestávala ze sedmi otázek a požadavku na zaslání kopií souvisejících písemností a vztahuje se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů). Žádané informace a kopie písemností v listinné podobě byly po anonymizaci osobních údajů poskytnuty.

Přestupky dle zákona o státní památkové péči

Byla podána žádost o informace týkající se přestupků dle zákona o státní památkové péči.

Přestupky dle zákona o státní památkové péči

Byla podána žádost o informace týkající se přestupků dle zákona o státní památkové péči.

Studie v rámci projektu "Provozní koncept krajského autobusového dopravce"

Žádáno bylo o studii v rámci projektu "Provozní koncept krajského autobusového dopravce", která byla vypracována společností Grant Thornton Advisory, s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1 na základě smlouvy o dílo ze dne 30. března 2017 ev. č. 14692017, č.j. DSH/3528/17.