Žádost týkající se rozhodování o stížnostech dle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

11. května 2015 13:50, aktualizováno 12:50, JUDr. Ivana Houšková

Žádost o sdělení spisových značek věcí, u kterých bylo o stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) rozhodnuto dle § 16a odst. 7 písm. b) a c) zákona č. 106/1999 Sb. Dále bylo žádáno o kopie těchto rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) v těchto pěti věcech. Z rozhodnutí KÚPK mají být odstraněny údaje o účastnících řízení.

KÚPK uvádí spisové značky věcí, u kterých bylo o stížnosti dle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnuto dle § 16a odst. 7 písm. b) a c) zákona č. 106/1999 Sb.: ZN/153/KDS/15, ZN/73/KDS/15, ZN/817/KDS/14, ZN/619/KDS/14, ZN/409/KDS/14. Rozhodnutí KÚPK jsou po provedené anonymizaci (u fyzických osob) přiložena.

Soubory ke stažení