Jmenný seznam všech porodních asistentek, kterým Krajský úřad Plzeňského kraje oprávnění vydal (či je registroval)

11. května 2015 13:40, aktualizováno 12:40, JUDr. Ivana Houšková

Žádáno bylo o poskytnutí jmenného seznamu všech porodních asistentek, kterým Krajský úřad Plzeňského kraje oprávnění vydal (či je registroval).

Níže uvádíme jmenný seznam porodních asistentek v Plzeňském kraji, kterým bylo vydáno oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů nebo byly registrovány jako nestátní zdravotnické zařízení podle již neúčinného zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

Porodní asistentky: MUDr. Lenka Martolosová, Dis., Helena Matoušková, Mgr. Eva Lorenzová, Bc. Martina Hojdová, Bc. Eliška Královec Černá, Štěpánka Strejcová, Hana Urbánková, Markéta Burešová, Dagmar Krejčová, Mgr. Lucie Kašová.