Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

23. dubna 2015 00:39, aktualizováno 22. dubna 2015 23:39,

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla doručena dne 2. 4. 2015 do datové schránky Krajského úřadu Plzeňského kraje. V žádosti bylo požadování poskytnutí rozhodnutí, kterým bylo vydáno oprávnění k poskytování zdravotnických služeb subjektům:

MUDr. Jan Pelnář, IČO 49774611
MUDr. Věra Pavlíčková, IČO 29124263
MUDr. František Komzák, IČO 70932344
MUDr. Zuzana Fialová, provozující svoji činnost ve zdravotnickém zařízení Dopravní zdravotnictví a. s., Poliklinika Plzeň, IČO 25903659
MUDr. Pavel Janouškovec, provozující svou činnost ve zdravotnickém zařízení Městská poliklinika Plzeň, spol. s r. o., IČO 26370522

Krajský úřad vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a to v částech, které se týkají osobních údajů osob, které jsou uvedeny v požadovaných rozhodnutích o registraci a poskytnutí celého rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb MUDr. Zuzaně Fialové, IČO 25903659. Poskytnuté informace jsou zveřejněny v příloze.

Soubory ke stažení