2022

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí Ministerstva zemědělství

Dne 24. 5. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 6. 6. 2022.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - projednání usnesení o dotaci Kontrolním výborem ZPK

Dne 26. 4. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost o informace“). Informace byly poskytnuty dne 10. a 18. 5. 2022

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodování úř. osob

Dne 6. 5. 2022 byla Plzeňskému kraji – Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 20. 5. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - výchovní poradci a psychologové na středních školách zřizovaných Plzeňským krajem

Dne 22. 4. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 6. 5. 2022.

Informace poskytnuté dle InfZ - informace o ředitelce KÚPK

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 2. května 2022 žádost o informace, týkající se roku narození ředitelky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Informace byla poskytnuta dne 6. května 2022.